Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork

Główna 5, 82-200 Malbork

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE MALBORK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cuwgmk.naszbip.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak nagłówków h1, stały tytuł strony, dokumenty w postaci skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Zielińska.
 • E-mail: sekretariat@cuw.gmina.malbork.pl
 • Telefon: 556472704

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Usług wspólnych w Gminie Malbork
 • Adres: ul. Główna 5
  82-200 Malbork
 • E-mail: sekretariat@cuw.gmina.malbork.pl
 • Telefon: 556472704

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby Głuche i Niedosłyszące mogą skorzystać w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork z nieodpłatnej pomocy przy załatwianiu spraw. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 2 dni robocze przed planowaną wizytą pod numerem telefonu 55 6472704 (z wyłączeniem sytuacji nagłych).Do wejścia głównego prowadzi podjazd, osoby niepełnosprawne są obsługiwane w pokoju na parterze.

Informacje

Liczba wyświetleń: 253
Utworzono dnia: 29.01.2021
Dokument wprowadził:
Aleksandra Zielińska
Dokument opublikował:
Aleksandra Zielińska
Dokument wytworzył:
Aleksandra Zielińska
Wytworzono:
Aleksandra Zielińska

Historia publikacji

 • 12.02.2021 08:42, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 29.01.2021 12:41, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 29.01.2021 12:40, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności